Huvudnavigation

Reklambroschyren

Genom åren förekom Leif ganska flitigt i många tidningar. Han uppdaterade en reklambroschyr med de klipp han tyckte var mest aktuell för stunden. Detta gjorde naturligtvis att Leifs första fru Kerstin Hålldin och fru nummer två, Åsa Hansson, inte alls förekommer i någon större utsträckning i den utgåva ni kan hämta hem (13,5 mb) och titta på här:

Leif Formgrens broschyr 1998

Notera att inget av materialet får kopieras eller användas i någon form utan godkännande av Leifs efterlevande.